Home » Referencie

Referencie

TV JOJ

Zabezpečenie PR komunikácie pre spoločnosť TV JOJ (2011 a 2012) – strategické PR, komunikácia spoločnosti v odborných médiách, komunikácia spoločnosti v bulvárnych médiách, krízová komunikácia. Personálna podpora na pozícii hovorcu spoločnosti.

 

SLOVAK TELEKOM, IOFP

PR komunikácia a podpora pre projekt Magio pláž 2010, 2011 a 2012. Návrh komunikačnej stratégie, zabezpečenie PR výstupov, scenár a spoluorganizovanie tlačovej konferencie a promo akcií, podpora brandu Magio pláž.

 

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SR

zabezpečenie Výjazdových zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu rozvoja vidieka 2007-2013, zabezpečeni školení k riadeniu a implemnetácii opatrení programu Rozvoja vidieka 2007 – 2013,