Home » Ponúkame » Vzdelávanie, kurzy a poradenstvo

Vzdelávanie, kurzy a poradenstvo

Ponúkame širokú paletu vzdelávacích a tréningových programov, certifikovaných a akreditovaných ministerstvom školstva SR.

Prípravu a realizáciu projektov manažérskych a marketingových zručností.

Príprava a vzdelávanie pre trh práce, rekvalifikácie.
Vzdelávanie, školenia a tréningové programy pre zamestnancov.

Odborné poradenské služby.
Praktické odborné stáže pre zamestnancov.